|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

אמנות

צעדת המוות

צעדת המוות, מתוך האלבום "השואה שלי" מחנה העקורים ברגן בלזן, 1945
ישראל אלפרד גליק (1920-2007)
פחם על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם, ירושלים
תרומת דר' בוהוסלב קרטוצ'וויל, באמצעות דר' קורט פסר, לונדון

נולד בווינה ב-1920. ב-1938, עם סיפוח אוסטריה לגרמניה, נשלח על ידי הוריו להכשרה חלוצית בגרמניה, שחבריה הגיעו לדנמרק במסגרת הסכם מיוחד. מתוך מטרה להגיע לארץ ישראל, עלה כנוסע סמוי על רכבת, אולם נתפס בגבול גרמניה שוויץ. שולח לאושוויץ במאי 1943, שם קיבל מספר אסיר 123201. בינואר 1945 צורף גליק לצעדת המוות שהגיעה לבלכהמר, גרוס רוזן, ומשם לבוכנוולד. לאחר השחרור הגיע למחנה העקורים ברגן-בלזן, וכעבור מספר חודשים עלה ארצה במסגרת עלייה ב'.
נפטר בישראל ב-2007