|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

אמנות

צעדת מוות מדכאו לטלץ, מאי 1945
הלמוט בכרך-ברה (1898-1969)

עיפרון על נייר
אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם, ירושלים
תרומת האמן

נולד במינכן. אביו עמנואל בכרך-ברה היה צייר אוטודידאקט, אשר יצירותיו נמצאות באוספי מוזיאונים גרמניים, ואשר הועסק כמאייר עבור מספר עיתונים גרמניים.
בנובמבר 1944 נעצר הלמוט בכרך-ברה ונשלח לעבודות כפיה במחנה שטספורט, שהיה מחנה בת של בוכנוואלד, ושכן מערבית לעיר דסאו.
עם התפוררות הרייך השלישי והתמוטטות החזית המזרחית, החלו הגרמנים בפינוי מאות מחנות בפולין ובפרוסיה המזרחית. באפריל 1945 החלו לפנות גם את האסירים במחנות בגרמניה ובאוסטריה.
עם חיסול מחנה שטספורט בתחילת אפריל 1945, נשלח בכרך-ברה למחנה בוכנוואלד ומשם צורף לצעדת מוות של כ-4,500 אסירים לכיוון מחנה דכאו. בחודש מאי הגיעו האסירים למחנה באד טלץ. עם ניצחון בעלות הברית שוחרר בכרך-ברה ושב למינכן.
לאורך צעדת המוות תיעד האמן את קורותיו ברישום.
לאחר המלחמה התגורר בכרך-ברה עם אמו באזור כפרי, עבד בחווה והרבה לצייר סוסים, לצד נופים ודיוקנאות. הוא נפטר בעת ביקור במינכן.