עקבותיהם נשארו...

מפקד האוכלוסין של יהודי מונאסטיר

בין ה-31 בינואר ל-2 בספטמבר 1942 נערך רישום של יהודי מונאסטיר על ידי השלטונות הבולגרים. כל אחד ואחד מראשי המשפחה היהודים נקרא לבוא ולהתייצב במשרד הרישום, כשבידו תצלום דיוקנו ודיוקן אשתו וילדיו הבוגרים. שלושה כרכים של מפקד האוכלוסין של יהודי מונאסטיר שרדו והם מצויים בארכיון יד ושם, ואחד מהם מוצג במוזיאון לתולדות השואה ביד ושם.

Population census of the Jews of Monastir, vol. 1
Population census of the Jews of Monastir, vol. 2
Population census of the Jews of Monastir, vol. 3

ספרי רישום אלו מהווים מסמך יחיד במינו, בהם מונצחים השמות והפרטים של יהודי מונאסטיר. בעמודות הרישום, משמאל לימין, מופיעים הפרטים הבאים: מספר סידורי ברשימה, תאריך הרישום, שם מלא, מקצוע, תאריך ומקום לידה, לאום, דת, מצב משפחתי, תכונות פיזיות, כתובת, מספר רישום, תצלום וחתימה.

מן התצלומים ששרדו ניבטים פני יהודי מונאסטיר: צעירים, בני גיל העמידה וקשישים מופלגים. פני קהילה שלמה שנכחדה מן העולם.

רק חלק מן התצלומים של האנשים שלא שרדו, עודו דבוק לעמודה המתאימה בספר הרישום, אולם תמונות רבות אבדו או נעקרו על-ידי קרובי משפחה בארץ.

ב-1959 פוענחו ספרי הרישום הללו על-ידי יעקב ארואסטי, דושקו קוסטנטינוב ומילוש קוסטנטינוב ממונאסטיר ופרטי האנשים הודפסו במכונת כתיבה פשוטה על פני כ-800 עמודים. הם ליקטו את כל הפרטים וחיברו על פי הרשימות הללו 3,013 ביוגרפיות קצרות של יהודי מונאסטיר על פי סדר האלפבית. בסיכומה של כל אחת מהביוגרפיות חוזר משפט אחד:

"נשלח על-ידי הפשיסטים הגרמנים-בולגרים, ב-11 במרס 1943, אל מחנה ההשמדה ההמונית של אנשים חפים מפשע", כך שלושת אלפים ושלושה עשר פעמים.
אורי אורן, עיר ושמה מונסטיר (1972)