מוסדות חינוך במונאסטיר

עד לשנת 1863 פעל במונאסטיר תלמוד תורה אחד אשר הלימודים בו היו במתכונת מסורתית. הילדים למדו את האלפבית העברי, קראו בתורה ואחר-כך תרגמו כל מילה ליהודית-ספרדית. במקום פעל גן ילדים לגילאי שלוש עד שש. הגננות עסקו בעיקר בהשגחה על הילדים אך גם הפעילו את הילדים בשירים ובסיפורים.

ב-1868 נוסד במונאסטיר בית ספר של מסדר הלזריסטים שלמדו בו  שישה תלמידים יהודים. בשנת 1869 ייסדו הלזריסטים בית ספר לילדי היהודים שבו למדו תורה, טורקית ויוונית. ובהתאם לימדו בו שלושה מורים: יהודי, טורקי ויווני.

מלבד תלמוד תורה הקימה הקהילה ב-1893 בית ספר מודרני משלה בתמיכת כי"ח, בהנהלת מורה מסלוניקי. היו בו קורסים עבור נגרים, נפחים, עגלונים ועוד. כעבור שנתיים נפתח שם בית ספר יסודי. כתוצאה מכך, כל התלמידים היהודים שלמדו בבתי הספר היווניים, הטורקיים והצרפתיים העדיפו לעבור לבית ספר זה וזאת למרות שהתחייבו בתשלום שכר לימוד. בית הספר היה מעורב לבנים ולבנות. בשנת 1903 פתחה חברת כי"ח בית ספר לבנות במונאסטיר.

בשנת 1902 למדו בבית הספר היהודי 158 תלמידים, מהם 70 היו פטורים מתשלום, עקב מצב כלכלי דחוק של הוריהם. בשנת 1904 למדו בבתי הספר היהודיים 357 תלמידים ותלמידות, יותר ממחציתם בנות.

במקביל ללימודים אלו  היו הורים  שהוסיפו לשלוח את ילדיהם לתלמוד תורה.