סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה

ברטיסלווה בתקופת השואה

גירושים

אנשי מיליציה סלובקית לצד יהודים הממתינים עם חפציהם לגירוש מסלובקיה, 1942 יהודים הממתינים עם חפציהם לגירוש מסלובקיה, 1942 יהודים הולכים ליד עגלה עמוסה בחפצים בעת גירושם מסלובקיה, 1942 יהודים עולים על משאית תחת פיקוח איש מיליציה סלובקי בעת גירושם מסלובקיה, 1942 יהודים ממתינים עם חפציהם לגירוש מסלובקיה, 1942 אנשי מיליציה סלובקית לצד יהודים הממתינים עם חפציהם לגירוש מסלובקיה, 1942 גירוש יהודים מסלובקיה, 1942 יהודים ממתינים עם חפציהם לגירוש מסלובקיה, 1942 יהודים הולכים ליד עגלה עמוסה בחפצים בעת גירושם מסלובקיה, 1942 ברטיסלווה, יהודים עם חפציהם בעת גירוש יהודים וחפציהם על משאית בעת גירושם מסלובקיה, 1942 אנשי המיליציה הסלובקית סוגרים את דלתותיה של רכבת בה מגורשים יהודים מסלובקיה, 1942

בתחילת 1942, ערב הגירושים מסלובקיה למחנות ההשמדה בפולין, נותרו בברטיסלווה כ-8,400 יהודים. במרס 1942 נערך מצוד אחר צעירים יהודים. מאות גברים ונערים שולחו למחנה סרד וצורפו לגירוש למיידנק. כ-380 צעירות יהודיות מברטיסלווה ומיישובים סמוכים שולחו למחנה ארעי בבית חרושת נטוש בפאתי ברטיסלווה, פטרונקה (Patronka ), בו נכלאו מאות צעירות ממערב סלובקיה. בליל 28 במרס 1942 הוצעדו כאלף צעירות מהמחנה לתחנת רכבת נידחת, נדחסו לקרונות משא ושולחו לאושוויץ. עשרות התחמקו מהגירוש אך נתפסו וגורשו לאושוויץ ב-2 באפריל.

באפריל גורשו משפחות בעיקר מהרובע היהודי הישן לסרד ומשם לאושוויץ. מיוני עד ספטמבר 1942 התחולל גל גירושים נוסף מברטיסלווה. כ-2,000 יהודים גורשו ממחנה המעבר פטרונקה. גברים כשירים לעבודה נשלחו למזרח פולין, ומשם למיידנק. הנשים והילדים נשלחו למחנות ההשמדה סוביבור ובלז'ץ.  כ-1,200 יהודים נוספים מברטיסלווה והסביבה גורשו במספר משלוחים למחנה ז'ילינה ומשם גורשו לאזור לובלין ולאושוויץ.

תקופת הגירושים הראשונה מסלובקיה התבצעה בין 26 במרס ל-29 באוקטובר 1942. במהלך אותה שנה גורשו שני שלישים מיהודי ברטיסלווה למחנות השמדה. לפחות 7,000 מיהודי סלובקיה הצליחו להסתנן להונגריה. בתום הגירושים נותרו בברטיסלווה כ-4,200 יהודים, לא כולם בני המקום, בעלי תעודות חסות שגירושם נדחה זמנית, וכן מסתתרים.

כבר במחצית השניה של 1941 החלה להתגבש בברטיסלווה קבוצה של אנשי ציבור מזרמים שונים שלימים נקראה "קבוצת העבודה". באביב ובקיץ 1942 ניסתה הקבוצה להביא להפסקת הגירושים ולהציל יהודים, תוך הסתייעות בארגונים יהודים בעולם החופשי.

בתחילת 1944 נותרו בברטיסלווה ובסביבתה כ-5,400 יהודים. עם פרוץ המרד הסלובקי הלאומי ב-29 באוגוסט 1944 כבשו הגרמנים את ברטיסלווה ומיד החלו במצוד נרחב אחר יהודים ומתנגדי המשטר. יהודים מעטים מצאו מקלט בכפרים או אצל תושבים מקומיים, שסייעו להם למרות עונש המוות שנגזר על כל המסייע ליהודים. כאלפיים מיהודי ברטיסלווה - ובכללם רוב פעילי "קבוצת העבודה" והרבנים שנותרו בעיר - נתפסו בידי הגרמנים.  ב-29 בספטמבר 1944 הם הועברו לסרד ולמחרת גורשו משם לאושוויץ 1,860 מהם. הייתה זו תחילתו של גל הגירושים השני מסלובקיה, ובו גורשו 12,306 יהודים לאושוויץ, טרזין ומחנות בגרמניה.

עשרות מיהודי ברטיסלווה לחמו בנאצים במסגרת צבא צ'כוסלובקיה ובשורותיהן של קבוצות פרטיזנים; רבים מהם נפצעו או נפלו בקרבות.