סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה

קהילת ברטיסלווה אחרי השואה

החזרה לחיים

בית יתומים

ברטיסלווה, תינוקות בבית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה ברטיסלווה, ילדי בית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה ברטיסלווה, ילדי בית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה ברטיסלווה, ילדים בבית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה מקבלים שוקולד ברטיסלווה, ילדים בבית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה מקבלים שוקולד ברטיסלווה, ילדים בבית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה מקבלים שוקולד ברטיסלווה, ילדים בבית היתומים של שארית הפליטה שהקימה הקהילה אחרי המלחמה מקבלים שוקולד

בזרם הניצולים מסלובקיה והפליטים מפולין, הונגריה ורומניה שהגיעו לברטיסלווה היו ילדים יתומים או ילדים שהוריהם לא יכלו לטפל בהם מסיבות שונות. הקהילה המתחדשת בעיר הקימה עבורם בית יתומים, בו זכו לטיפול רפואי ופעילות חינוכית. מדריכי תנועות הנוער הציוניות שפעלו בברטיסלווה סייעו אף הם לילדים בתהליך החזרה לחיים.