סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה

קהילת ברטיסלווה אחרי השואה

החזרה לחיים

"בני עקיבא"

ברטיסלווה, 1945: חניכי "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: שמואל דיין (ריכטר) במעונות תנועת "בני עקיבא". לימים היה שמואל טייס בחיל האוויר ברטיסלווה, 1946: ילדים ניצולים במעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: ילדים ניצולים בפעילות במעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכים במעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי וחניכות מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי וחניכות מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946, ילדים ניצולי שואה בפעילות במעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: מפקד של חניכי מעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: חניכות ומדריכות במעונות תנועת "בני עקיבא" ברטיסלווה, 1946: חניכי ומדריכי מעונות תנועת "בני עקיבא" רוקדים במעגל "הורה" ברטיסלווה, 1946: ילדים ניצולי שואה בפעילות במעונות תנועת "בני עקיבא"

בתום המלחמה התחדשה בברטיסלווה, כמו ברחבי סלובקיה כולה, פעילותן של תנועות הנוער הציוניות. בעזרת הג'וינט הקימו פעילי "בני עקיבא" בברטיסלווה פנימיות בהן רוכזו וטופלו ילדים יתומים ששרדו עד עלייתם לארץ ישראל.