• زبان

نیکوکاران جامعه بشری

درباره پروژه تقدیر از نیکوکاران جامعه بشری

درباره پروژه تقدیر از نیکوکاران جامعه بشری

ید و شم به هدف گرامی داشتن یادبود شش میلیون قربانی یهودی در هولوکاست تاسیس گشت. یکی از مهمترین وظایف ید و شم ابراز سپاسگزاری ملت یهودی و کشور اسرائیل از غیریهودیانی است که جان خود را به خطر انداختند تا یهودیان را در هولوکاست نجات دهند. در سال 1963، سازمان یادبود پروژه ای بین المللی دایر نمود که هدف آن اعطای نشان های افتخار "نیکوکار جامعه بشری" به معدود افرادی است که در تاریکترین دوران تاریخ به کمک قوم یهود شتافتند.