• زبان

هولوکاست

درباره هولوکاست

درباره هولوکاست

آزار  یهودیان به دست نازی ها  در سال 1933 آعاز شد، اما قتل عامشان در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در مدت چهار سال و نیم، نزدیک به  شش میلیون یهودی در سراسر اروپا به قتل رسیدند.  در نقطه اوج این قتل عام، به  مدت  250 روز از آوریل تا نوامبر سال 1942، دو میلیون و نیم یهودی اعم از مردان، زنان، سالخوردگان و خصوصأ کودکان، قتل عام شدند. قاتلال به هیچ وجه برای اعمال خود محدودیتی قائل نشدند. شمار قتل ها وقتی کم شد که شمار یهودیان کم و کمتر شد، و فقط با تسلیم نازی ها به پایان خود رسید.

مولتی مدیا