• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Zpravodaj pro pedagogy holocaustu 2013

Texty a překlady: Miriam Mouryc. 
Editor: Miriam Mouryc. 
Design a produkce: Stephanie Amara, Rachel Karlinsky.
Kontakt: czech.education@yadvashem.org.il

Využití svědeckých filmů ve výuce

Využití svědeckých filmů ve výuce

„Odkud mi přijde pomoc?“ Příběh dvou sester Fanny Rozelaarové a Betty Meirové. Připravili jsme pro vás modelovou hodinu. Bohužel v dubnu 2013 Betty Meirová zemřela po dlouhé těžké nemoci. Nechť je její duše přijata do svazku živých.
Continue reading...
ŽIDOVSKÁ MENŠINA V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1956-1968. MEZI LOAJALITOU K REŽIMU, ZÁVAZKY K RODINNÉ TRADICI A K JUDAISMU

ŽIDOVSKÁ MENŠINA V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1956-1968. MEZI LOAJALITOU K REŽIMU, ZÁVAZKY K RODINNÉ TRADICI A K JUDAISMU

Blanka Soukupovádoc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., nar. 1965 v Praze, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (etnologie a folkloristika, 1988), kandidátka historických věd (Akademie věd ČR, 1993), habilitace v oboru hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze (2008), od roku 1993 zaměstnána jako vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty humanitních studií Autorka tří samostatných monografií, 18 monografií jako vedoucí autorka, desítek studií ve vědeckých časopisech a ve sbornících. Výběr: Česká společnost před...
Continue reading...
Rozhovor s absolventem semináře v Jad Vašem

Rozhovor s absolventem semináře v Jad Vašem

Jmenuji se Ivan Machek.Vystudoval jsem obor historie a společenské vědy. Pracuji na Gymnáziu v Ostrově 17 let jako kantor. Učím sociologii, filosofii a dějepis. Vedu také výběrový seminář dějiny diplomacie.
Učil jsem i na odborném učilišti v Ústí nad labem a Integrované střední škole v Hradci Králové. Roční zkušenost jsem získal také na soukromém gymnáziu v Hradci Králové.
Zajímám se o dění ve 20. století z mnoha různých úhlů pohledu.
Continue reading...
Text a kontext

Text a kontext

Historik holocaustu profesor Jehuda Bauer se narodil roku 1926 v Praze.Je považován za předního světového znalce dějin holocaustu. Za odbornou a pedagogickou práci a činnost v oblasti prevence genocidy získal roku 1998 nejvyšší občanské vyznamenání své země – Izraelskou cenu.
Continue reading...
Vzdělávání o šoa: Jak dnes připomínat události šoa

Vzdělávání o šoa: Jak dnes připomínat události šoa

Jad Vašem, památník mučedníků a hrdinů, byl založen rozhodnutím Knesetu (izraelského parlamentu) v roce 1953. Byl pojmenován na základě verše z knihy Izajáš: „Dám ve svém domě a na svých hradbách památník s jménem... jež nebude vymýceno.“
Continue reading...
Knihy absolventa semináře Jad Vašem Milana Hese

Knihy absolventa semináře Jad Vašem Milana Hese

Mgr. Milan Hes, Ph.D. (1976)Žije ve Slaném. Je absolventem oborů dějepis a základy humanitní vzdělanosti na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájil disertační práci na téma „Didaktické aspekty historické paměti holocaustu“, a stal se tak po dlouhé přestávce dvaceti let prvním absolventem znovu obnoveného oboru didaktika dějepisu. Vyučuje na gymnáziu v Praze 4 a pracuje na několika odborných a didaktických projektech, jejichž výsledkem jsou metodické materiály pro studenty a učitele...
Continue reading...