סיפורם של שישה חסידי אומות העולם באושוויץ

ניצוצות של אור