"עת לרפוא" (קהלת ג', ג')
סיפורו של בית הילדים באוטבוצק, פולין

שיקום הזהות

עדויות וידאו

 

הניצולים המופיעים בסרט (לחצו על שמותיהם על מנת לקרוא את סיפוריהם האישייים):
ויקטוריה בלום (אביבה בלום וקס)
ולאדק קורנבלום (דב קורנבלום)
אנטק למברג (בנימין הררי)
אירקה מלוטק (נורית פיין)
יורם שטיקגולד