"עת לרפוא" (קהלת ג', ג')
סיפורו של בית הילדים באוטבוצק, פולין

יורם שטיקגולד

יורם שטיקגולד נולד בוורשה בשנת 1936. הוא נכלא עם הוריו ואחותו הגדולה בגטו ורשה. אחותו של יורם הייתה הראשונה שהוברחה מהגטו, ובמרס 1943 הוברחו גם יורם ואמו. יורם תאר את הבריחה מהגטו: "הכינו אותנו מראש שאנחנו נצא [מהגטו]. אמרו לי שלא קוראים לי שטיקגולד, שאני אקבל שם אחר. לימדו אותי להתנהג בכנסיה, להתפלל, וכמו ילד - חזרתי כמו תוכי." יורם קיבל תעודות מזויפות ונכנס למסתור.

במרס 1945 הגיעה אמו של יורם מאוטבוצק ולקחה אותו ואת אחותו ממקומות המסתור שלהם. אמו של יורם הביאה אותו לבית הילדים באוטבוצק, שם נשאר מספר שנים. בראשית שהותו בבית הילדים חיה שם גם אחותו, ואמו עבדה שם.

אביו של יורם נספה בשואה, ככל הנראה במחנה העבודה פוניאטוב.

לאחר זמן קצר נישאה אמו של יורם ועזבה את בית הילדים. בשנת 1947 יצאה אחותו של יורם מבית הילדים עם רבים מהילדים, ועלתה לארץ-ישראל דרך צרפת בסיוע "השומר הצעיר".

בשנת 1949 עזב יורם את בית הילדים ועבר לוורשה, לחיות עם אמו. בשנת 1957 עלה יורם לישראל. בישראל נישא יורם והקים משפחה. ליורם שני ילדים ושישה נכדים.

בחזרה  »