"עת לרפוא" (קהלת ג', ג')
סיפורו של בית הילדים באוטבוצק, פולין

חזרה לחיים

יאנק, אירקה ודאנק מלוטק

האחים לבית מלוטק (Młotek) - יאנק (יעקב בן-שלום, 1930-1999), אירקה (נורית פיין, ילידת 1932) ודאנק (דוד בן-שלום, יליד 1934) - התגוררו באוטבוצק עם אביהם שלום, סוחר תפוחים במשלח ידו, ואמם לאה. כשהוקם הגטו באוטבוצק נמצא ביתם בתחום הגטו, ואנשים נוספים הובאו להתגורר בביתם. ביולי 1942 נמלטו בני משפחת מלוטק מהגטו והסתתרו בשדות.

הודות לקשרים שיצר שלום במהלך עסקיו, הוא הצליח לארגן את הסתרתם של בני משפחתו בכפרים פולניים שונים. שלושת האחים החלו לנדוד בין הכפרים, לעתים יחדיו ולעתים בנפרד. באחת הפעמים הסתתרו יאנק ודאנק ברפת, מבלי לדעת שאירקה ישנה ברפת הסמוכה. דאנק, שנפצע ברגלו, זעק בלילה מכאבים. אירקה זיהתה את הקול וכך הבינה שאחיה נמצא בסמוך.

שלום ולאה מלוטק לא שרדו בשואה.

לאחר השחרור הביאה אירקה את את אחיה יאנק ודאנק לבית הילדים באוטבוצק, שם שהו השלושה כשנה וחצי.

שלושת האחים עלו לישראל ב-1948 והקימו משפחות.

בחזרה  »