צי דאַרף עס אַזױ זײַן? (האם כך זה צריך להיות?)

מילים: כתריאל ברוידו
מנגינה: טנגו פופולרי
תרגום לעברית: אפרים דרור (טרוכה)

צי דאַרף עס אַזױ זײַן? (האם כך זה צריך להיות?)

השיר הוקלט על ידי הוועדה ההיסטורית היהודית, מינכן, 1946.

השיר מבוצע על ידי בטי סגל.

השיר נכתב על ידי הסופר והמשורר כתריאל ברוידו (1907-1945), שהיה גם מנהל התיאטרון בגטו וילנה.   השיר פורסם בספר "לידער פון די געטאס און לאגערן", 1948 (מילים בע' 16 ומנגינה בע' 365), וכן בספר  "מיר זיינען דא" (1983, ע' 44).

השיר מתאר את גטו וילנה ואת החיים בו. התושבים חיים ברובע קטן וצר כשהם רעבים, מושפלים ועובדים עבור הנאצים.  בעוד הם סובלים, האחרים – תושבי וילנה הלא יהודים - ממשיכים בחייהם הרגילים ועוד מיטיבים את תנאיהם על חשבון היהודים. בפזמון שואל המשורר: "האם כך זה צריך להיות?" ותשובה לו אין. 

המנגינה היא במקצב הטנגו משיר שנכתב לפני המלחמה. מנגינת הטנגו מעצימה את הניגוד שבין העבר וההווה ובינינו ובינם.

צי דאַרף עס אַזױ זײַן?

די זעלבע גאַסן און טראָמװײַען
נומערן 11 און 4.
די זעלבע ײִנגלעך לױפֿן, שרײַען:
"אַ צײַטונג קױפֿט זשע, קױפֿט בײַ מיר".
דער זעלבער הימל, נאָר ניט ענלעך –
דער מענטש װאָס אונטער אים,
דאָך שײַנט די זון אַלץ ניט פֿאַרשטענדלעך,
איך הער עס פֿרעגט אין מיר אַ שטים:

צי דאַרף עס אַזױ זײַן?
צי מוז עס אַזױ זײַן?
אַז פֿאַר אײנעם איז גליק באַשערט
און פֿאַר דעם צװײטן איז אַלץ פֿאַרװערט.
װער האָט עס אײַנגעשטעלט,
אַזױ זאָל זײַן די װעלט?
עס פֿרעגט און װעקט דאָס האַרץ מײַנס:
צי דאַרף אַזױ זײַן?
צי מוז אַזױ זײַן?

פֿאַר זײ די סקװערן און בולװאַרן,
פֿאַר מיר נאָר אײן קװאַרטאַל.
פֿאַר װאָס זאָל יענער מיך אַלץ נאַרן?
פֿאַר װאָס פֿאַר מיר אַ טרערן־קװאַל?
פֿאַר װאָס דער אױפֿשריפֿט אױפֿן ברעטל:
"פֿאַרװערט איז װײַטער גײן?"
פֿאַר װאָס פֿאַר זײ מײַן הײם, מײַן בעטל
און מײַן געלעגער האַרט װי שטײן?
צי דאַרף עס אַזױ זײַן?...

האם כך זה צריך להיות?

אותם חוצות וכלי הרכב
לכל אותו מראה,
אותם נערים צווחים בשצף,
"עתון אצלי תקנה, תקנה!"
אותם שמים, אך שונה הוא
האיש מתחתיהם,
וזיו חמה כה זר הנהו
וקול שואל בי ומנחם:

צריך ככה להיות?
מוכרח ככה להיות?
טוב ואשר – רק לאחד,
אך לשני – קדחת בלבד?
הייתכן שכך,
עולם כלו משפח?
שואל הלב בבכי:
כלום כך להיות מוכרח?!

להם שדרות, גני תפארת,
ולי סמטה דחויה,
על מה אותי מרמים בלי הרף?
על מה לי רק מקור דמעה?
הכתובת על הלוח למה:
"אין דרך ליהודי"?
על מה ביתי, ערשי להמה,
ולי כאבן משכבי?
צריך ככה להיות...