זינגט און טאַנצט אין רידעלעך (שירו ורקדו במעגלים)

כברבים מן השירים שהוקלטו על ידי הוועדה ההיסטורית היהודית במינכן בשנת 1946, אין בהקלטה או בחומר הנלווה פרטים על אודות הזמרת.

שיר מגטו שאוולי שבליטא.

השיר מופיע בספר "לידער פון די געטאס און לאגערן" (1948, מילים בע' 95, מנגינה בע' 386) וכן בספר "מיר זיינען דא" (1983, ע' 72) עם תרגום לאנגלית, בספר "מן המצר קראתי" (1954, ע' 113) ובאסופה "מן המצר" (1987, ע' 156) עם תרגומים לעברית.

השיר נכתב לאחר רצח ילדים בגטו שאוולי שבליטא.  המשוררת מתארת את גורלם של ילדים רבים אשר הוחבאו על ידי גויים שסיכנו את חייהם וגידלו את הילדים היהודים עד תום המלחמה ובכך הצילו אותם. ילדים רכים אלו נתבקשו לשכוח את שמם האמיתי ואת עברם כדי לחיות. השיר מתאר את האם המביאה את ילדה אל משפחה בכפר ליטאי קטן, את הילד שאינו רוצה להיפרד ממנה ואת ייסוריהם.

בשיר זה כבשירים רבים אחרים, מופיעה ההשוואה למשה רבנו אשר ניצל בזכות אחותו שהשיטה אותו על פני היאור.  משה מופיע בשירים רבים לא רק בשל סיפור ילדותו, אלא מכיוון שהוא הוביל את עם ישראל מעבדות לחירות והיהודים חיכו להיגאל מייסוריהם בגטאות ובמחנות.

זינגט און טאַנצט אין רידעלעך

זינגט און טאַנצט אין רידעלעך
מאַכט פֿרײלעך דעם לעבן.
עס איז קײן שפּאַס איר ברידערלעך
אַזױ װיל זיך דעם רבין
איר זאָלט נאָר פֿרײלעך לוסטיק זײַן
װי די קינדער שטיפֿן
אָט אַזױ איז טאַקע פֿײַן
ענדלעך האָט איר באַגריפֿן. 

דאָרט שטײט אַ בתולה בײַ דער טיר
שטרענגט דאָרט אַן אױער.
ער װאַרפֿט זײַן בליק אַז װי דאַכט זיך מיר
דער שפּיל גאָר שױן צו טײַער
זי שפּאַנט די פֿיסלעך לױפֿט געשװינד
פּרוּװט זיך אפֿשר רעטן.
דערצו האָט זי קײן גליק
עס העלפֿט איר ניט איר בעטן

אױבן װױנט אַן אָרעם קינד
פֿרעגט מיט טרער די מאַמען
זאָג מיר מאַמע זאָג מײַן זינד
אין אַלעמען צוזאַמען

שירו ורקדו במעגלים

שירו ורקדו במעגלים
עשו את החיים שמחים.
זו לא בדיחה, אחי
כך מתחשק לרבי
תעשו שמח ותהיו עליזים
כמו שילדים משתובבים
כי כך זה טוב
לבסוף עוד תבינו.

על יד הדלת עומדת בתולה
ומאזינה.
הוא מעיף מבט עד שנדמה לי
שהמשחק כבר יקר מדי
היא מותחת את רגליה ורצה מהר
מנסה להציל את עצמה.
אבל אין לה מזל
לא עוזרות לה תחינותיה.

מעל גר ילד עני
שואל בדמעות את אמו
אמא אמרי לי מה הוא חטאי
ושל כולם ביחד.