פאַרטיזאַנער ליד (שיר הפרטיזנים)

מילים: הירש גליק
מנגינה: עממית רוסית
תרגום לעברית: אפרים דרור (טרוכה)

מתוך ההקלטה של הוועדה ההיסטורית היהודית, מינכן, 1946.

שרה - בטי סגל, בליווי אקורדיון של עקיבא דייכס.

השיר מופיע בספר "לידער פון די געטאס און לאגערן" (1948, מלים בע' 345 ומנגינה בע' 428), בספר "מיר זיינען דא" (1983, ע' 88) עם תרגום לאנגלית ובספר "מן המצר" (1987, ע' 96) תחת הכותר "שיר מזמור לפרטיזנית" (ע' 178).

השיר מתאר את ההתקפה הראשונה של הפרטיזנים של וילנה, ה-FPO, על שיירה של הצבא הגרמני.  נערה פרטיזנית, וויטקע קמפנר שמה, יחד עם הפרטיזן איציק מצקביץ, השליכו רימון אל עבר השיירה ופגעו בה.  השיר מתאר את הנערה במעיל ובכובע, פניה היפות וגבורתה. על פי השיר, הנערה בעזרת אקדח קטן הצליחה לעצור את השיירה.  הנערה הפרטיזנית חזרה ליער שבעת רצון מן הניצחון הקטן, הניצחון  של יהודי הגטו על האויב הרשע.

פאַרטיזאַנער ליד

בײַ נאַכט אין װאַלד אַרױסגעגאַנגען
און װען דער פֿראָסט – האָט שטאַרק געברענט,
צי געדענקסטו װי איך האָב דיך געלערנט
צו האַלטן דעם שפּײַער אין די הענט.

אַ מױד, אַ פּעלצל און א בערעט,
אין האַנט זי האַלט פֿעסט דעם נאַגאַן,
אַ מױד מיט א סאַמעטענעם פּנים
היט אָפּ דעם שׂונאס קאַראַװאַן.

פֿאַר טאָג פֿון װאַלד אַרױסגעקראָכן,
געצילט, געשאָסן און געטראָפֿן
אַן אױטאָ אַ פֿולינקן מיט װאַפֿן
פֿאַרהאַלטן האָט זי מיט אײן קױל.

אין װאַלד צוריק אַרײַנגעקראָכן,
מיט שנײ־גירלאַנדן אױף די האָר,
געמוטיקט פֿון קלײנינקן ניצחון
פֿאַר אונדזער שײנעם נײַער דור.

שיר הפרטיזנים

שקט, ככוב היה הלילה
[בלילה, יצאו ליער]
קר צרוב בלהט-עוז - להט עוז,
הקניתי אני את התורה לה,
תת-מקלע לאחוז, לאחוז.

ריבה בלבוש פרווה עם ברט,
איך יורה היא כה היטב, כה היטב,
ריבה עם פני-קטיפה שומרת
את שיירת האויב, האויב.

כון היטיבה קצה הלוע
של אקדח שביד, שביד:
באוטו עם נשק רב לפגוע
בקליע האחד, האחד!

יוצאת מיער טרם שחר,
תלתליה כפור מלבין, כפור מלבין,
מכל נצחון שבעה היא נחת,

קרב בשביל דור בן חורין, בן חורין!