אין געטאָ הערשט הײַנט רו (היום הגטו רגוע)

או די זאָנדער־יאַטן (בחורי הזונדר)

מלים ולחן: יענקעלע הרשקוביץ

כברבים מן השירים שהוקלטו על ידי הוועדה ההיסטורית היהודית במינכן בשנת 1946, אין בהקלטה או בחומר הנלווה פרטים על אודות הזמר. הטקסט של השיר פורסם בחלקו באסופה "מן המצר קראתי" (1954, ע' 66).

זהו שיר בסגנון שירי הרחוב של גטו לודז', המתאר את הרעב והחיים הקשים בגטו. השיר, כשירים אחרים מגטו לודז', מספר על המשטרה היהודית - ה"זונדרקומנדו" - שהקים רומקובסקי כדי לשמור על הסדר בגטו. כמות המזון קטנה וכדי לראות את הלחם ותפוחי האדמה יש לחבוש משקפיים כפולים. רומקובסקי ואנשי שלומו נהנים ממזון טוב יותר ובחורי ה"זונדר" ובראשם דוד גרטלר - איש העולם התחתון שהטיל מורא על תושבי הגטו - משליטים סדר בגטו. הפזמון מספר על המשטרה היהודית השומרת מפני גניבות ועל כך מגיעה להם תודה. הומור ואירוניה משמשים את המשורר להגיב על המצב בגטו.

המנגינה לקוחה משיר עם ביידיש.

אין געטאָ הערשט הײַנט רו

אין געטאָ הערשט הײַנט רו
קאַרטאָפֿל ברױט איז דאָ,
װאָס טױג מיר זאָרגן אױף מאָרגן,
מ'לעבט הײַנט מיט דער שעה.

קלאָר איז דער געדאַנק,
מען איז שױן מער נישט קראַנק –
װײסט איר, געטאָ־ײִדן
װעמען ס'קומט אַ דאַנק?

די זאָנדער־יאַטן,
זאָל זײ גאָרנישט שאַטן,
װי זײ קומען, װעט קײן גניבֿה זײַן,
װײַל דוד פֿירט אױף,
זײַן האַנט רעגירט אױף,
װאָס ער טוט איז דאָך גוט,
איר זעט אַלײן.

אױפֿן װאַרשיװנאַ־פּלאַץ,
אַ װאַרשיותיק קריגט אַ זעץ,
געװאַלד ער פּראָטעסטירט,
מען הערט אים װי אַ קאַץ,
באַלד די זאָנדער דאָ
און דוד פֿון אױבן אָן,
ס'גײט דאָך באַלד אַן אָרדענונג,
ס'גײט דאָך באַלד אַ רו.

די זאָנדער־יאַטן...

קוק װי מען גײט,
דאָס פּערסאָנאַל װאַקסט אין דער ברײט,
מען מוז אָנטאָן טאָפּלטע ברילן
ביז אַ קאַרטאָפֿל מען דערזעט.
הײַנט די זאָנדער־װאַך
מאַכט זי זופּ גאַנץ געדיכט –
ס'איז שױן דאָ פֿיל קאַרטאָפֿל,
אַ מאכל, אױ אַ פּראַכט!
די זאָנדער־יאַטן...

היום הגטו רגוע

הגטו היום דמם,
תפוח אדמה ולחם ישנם
ומה כי נדאג למחרת?
היום חיים חיי-שעה בלבד!

המח נצטלל,
חולה אין וכושל –
התדעו יהודי הגטו,
למי להודות ולהלל?

בחורי הזונדר, בני החבורה
לא יאונה להם כל רע.
בבואם אין גנבה וגנב,
כי דוד שולט פה,
ביד חזקה מולך פה,
ומעשיו טובים הם,
תראו בעצמכם.

בככר ורשיובנה
מישהו מקבל מכה,
הוא מוחה וצועק,
אולם שומעים אותו כחתול,
מיד מגיעים בחורי הזונדר
ודוד בראשם
מיד מושלט שם סדר
והכל נרגע.

בחורי הזונדר...

בבתי התמחוי אם תטייל
תראה: חבר עובדיהם ברוחב גדל
ותצטרך משקפים כפולים להרכיב
עד תראה לו תפוח אדמה יחיד.
אך הודות למשמר ה"זונדר"
המרק סמיך ביותר,
מגודש תפוחי אדמה
מאכל תאווה ופאר!
בחורי הזונדר...