|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem 19 ק"מ מאושוויץ. סיפורה של קהילת טשביניה

עקבותיהם נשארו...

"האנשים אינם – אבל עקבותיהם נשארו..."
אידה פינק, "עקבות", כל הספורים

אוסף התצלומים של יהודי טשביניה

בשנות החמישים עלה לישראל יששכר מנדלבאום, מניצולי טשביניה, והביא איתו כ-350 תצלומים של יהודי העיר. את התצלומים צילם ב-1940 יאן ריש, צלם פולני מקומי, כדי להכין תעודות זהות ליהודי טשביניה. רק חלק מהתצלומים שצולמו על-ידי ריש וצלם נוסף נותרו.
רובם המכריע של המצולמים נרצח. הייתה זו עדות אילמת לרדיפה של קהילה יהודית שלמה, על רבניה ותלמידיה, על סוחריה ועובדי הכפיים שלה, גברים, נשים וטף. בעזרת יוצאי העיר וניצוליה הצליחו יהודי טשביניה לזהות את רובם של המצולמים.

לימים מסר אלימלך גרוס, חבר ועד יוצאי טשביניה בישראל, את האוסף כולו ליד ושם. התצלומים ו דפי העד שלפניכם חושפים את גורלן של משפחות, גרוס, דסר, לוי וקלגסבלד מטשביניה. בארכיון התצלומים של יד ושם באינטרנט, ניתן לצפות בכל אוסף התצלומים של יהודי טשביניה ובתצלומים נוספים.The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.