מחנה לעבודת כפייה בטשביניה

במחצית השניה של 1944 הוקם באזור טשביניה מחנה עבודה שכונה גם "טשביונקה" (Trzebionka) והיה מסונף לאושוויץ. כל האסירים בו היו יהודים, והם הועבדו בפיתוח של בתי זיקוק קיימים בשביל Erdoel Raffinerie Trzebinia GmbH.

בקיץ 1944 הגיעה למחנה קבוצת ילדים יהודים בני 14 עד 17 מאושוויץ. בנובמבר 1944 הופצץ המחנה בידי מטוסים של בעלות הברית.

המחנה פונה בינואר 1945 ואסיריו הובלו יחד עם אסירי מחנות אושוויץ-בירקנאו מערבה בצעדות המוות.

ב-17 בינואר 1945 נכנס הצבא האדום לטשביניה.