לפי קריאת הלב

היבטי ההצלה בשטחי ברית המועצות הכבושים בתקופת השואה