• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

„Chciałam wzlecieć jak motyl”

Wprowadzenie

Holokaust staje się częścią tożsamości i wspólnej pamięci uczniów w młodym wieku. Prezentowanie tego tematu młodym uczniom w szkole podstawowej nie jest proste. Nieustannie odbierają oni przekazy medialne, które – pozostając poza kontrolą – przekazują informacje niedostosowane do emocjonalnego poziomu i możliwości poznawczych dzieci. Poprzez książkę Chciałam wzlecieć jak motyl Yad Vashem próbuje rozpocząć dyskusję na temat Holokaustu z uczniami w sposób, który po pierwsze jest opowiadaniem historii, a po drugie umożliwia przedstawienie podstawowych pojęć odnoszących się do Holokaustu.

W książce Chciałam wzlecieć jak motyl czytelnik poznaje historię Chany Gofrit. Autorka, Naomi Morgenstern, zaadaptowała relację Chany Gofrit zgodnie z zaleceniami edukacyjnymi Yad Vashem w taki sposób, aby była ona odpowiednia dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Plan lekcji zawiera dwie sekcje dla nauczyciela:

  1. Sposób przygotowania historii tak, aby odpowiadała ona naszej perspektywie pedagogicznej, którą poznają Państwo poniżej.
  2. Zasady pracy z książką w klasie: trzy lekcje wspólnego czytania oraz lekcja podsumowująca zachęcająca uczniów do kreatywnej pracy po przeczytaniu książki.

Każdy nauczyciel zna swoich własnych uczniów, ich możliwości emocjonalne i poznawcze, ich wiedzę oraz standardy akademickie. Dlatego też zalecamy nauczycielom dostosowanie naszych materiałów do warunków panujących we własnej klasie.

Grupa docelowa: uczniowie trzeciej i czwartej klasy
Metoda: lektura książki, dyskusja w klasie, podsumowująca kreatywna praca
Czas trwania: Części przygotowane są jako 45-minutowe lekcje. Radzimy jednak przeprowadzenie lekcji w ciągu trzech dni, łącząc trzecią i czwartą część.

 

Podejście pedagogiczne oraz dostosowanie materiałów do wieku ucznia

Nasze materiały edukacyjne, w tym także wymieniona wyżej książka, oparte są na spiralnym, dostosowanym do wieku ucznia podejściu pedagogicznym: cały proces trwa od bardzo młodego wieku w szkołach początkowych do zajęć poświęconych historii Holokaustu w liceum. Dzięki podejściu spiralnemu każda z jednostek edukacyjnych dopasowana jest do wieku uczniów. Jednostka „To dlatego, że jesteśmy Żydami”, która dostępna jest w naszym Centrum Pedagogicznym, przystosowana jest dla uczniów młodszych klas i skupia się na losie jednego człowieka. W tej jednostce położono nacisk na rodzinę. W starszych klasach zajmujemy się społecznością, narodem i narracją historyczną. Całość historii istnieje w każdym z materiałów, ale zawartość dostosowana jest w każdym przypadku do wieku ucznia. Akcenty rozłożone są inaczej w zależności od wieku studentów. Można to schematycznie opisać w następujący sposób:

Edukacja przedszkolna oraz klasy 1-2 Wyższe klasy szkoły podstawowej Gimnazjum Liceum i wyżej
Jednostka Rodzina Społeczność Naród oraz narracja historyczna

Praca z książką: Chciałam wzlecieć jak motyl

Naciśnij tutaj, jeśli chcesz pobrać całą książkę.

  1. Książka opowiada historię Chany Gofrit i jej rodziny. Poprzez historię rodziny uczymy także szerzej historii Holokaustu w sposób, który dostosowany jest do wieku uczniów.
  2. Poprzez książkę uczniowie poznają takie pojęcia, jak: żółta gwiazda, getto, kryjówka, sprawiedliwi nie-Żydzi, deportacja i powstanie. Te pojęcia zostaną wyjaśnione szczegółowo w trakcie zajeć w liceum. Na tym etapie nie chodzi o uczenie historii Holokaustu, ale na zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami występującymi w opowieści.
  3. Książka podzielona jest na rozdziały, które opowiadają historię życia Chany. Każdy z rozdziałów jest tematem samym w sobie. Nie trzeba wykorzystywać wszystkich rozdziałów, ponieważ opuszczenie niektórych z nich nie narusza ciągłości narracji. Polecamy nauczycielom, którzy przecież najlepiej znają swoich uczniów, dokładne wybranie rozdziałów, które pojawią się na zajęciach.
  4. W ciągu całej opowieści młodemu czytelnikowi towarzyszy postać dorosłej Chany. W ten sposób czytelnik nie jest pozostawiony samemu sobie, odkrywając kolejne etapy tej trudnej historii.
  5. Książka opowiada historię Chany przed, w czasie oraz po Holokauście. Opowieść zaczyna się przed Holokaustem ze względu na pedagogiczną zasadę, która mówi, iż aby zrozumieć, co zostało utracone w czasie Holokaustu, należy poznać żydowskie życie przed wojną.

Przebieg lekcji