ז'ינובי טולקאצ'ב. "אם ותינוקה, 1945"

ז'ינובי טולקאצ'ב

אם ותינוקה, 1945

עיפרון על נייר
תרומת אנל טולקאצ'בה ואיליה טולקאצ'ב