ז'ינובי טולקאצ'ב. "השחרור, 1945"

ז'ינובי טולקאצ'ב

השחרור, 1945

עיפרון וצבע-מים על נייר
תרומת אנל טולקאצ'בה ואיליה טולקאצ'ב