שומר אחי אנוכי

מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם

גלריות תמונות

חסידי אומות העולם | לגלרית תמונות הקשר בין מצילים לניצוליהם »

חסידי אומות העולם באו מכל השכבות החברתיות – תושבי עיר משכילים ואיכרים חסרי השכלה, אנשי ציבור לצד אנשים משולי החברה, עירוניים ואיכרים מכל קצוות אירופה. גברים ונשים אלה באים מכל הגילאים, העדות הדתיות (הכנסיות השונות, מוסלמים וחילוניים) והמקצועות - מרצים באוניברסיטאות, מורים, רופאים, אנשי כמורה, נזירות, דיפלומטים, פועלים קשיי-יום, משרתים, לוחמי מחתרת, אנשי משטרה, איכרים, דייגים, קברנים ורבים אחרים . הדבר היחיד המשותף להם הוא שהאמינו שיש להם מחויבות מוסרית כלפי היהודים הנרדפים ושהיו מוכנים לשלם מחיר גבוה על מחויבות זו. גלריית תמונות זו מציגה מבחר מפניהם של מצילים אצילי נפש אלה.