רבקה ליס לבית מרגולין גדלה במיר ולימדה עברית ויידיש בבית הספר היהודי במיר. עלתה לארץ ישראל ב-1921, התיישבה בדגניה א' וב-1923 נישאה לברוך ליס. לזוג נולדו חמישה ילדים: דודיק, תמר, מוטיק, שפרה ומיכאל. רבקה שכלה שניים מבניה. דוד בכורה נפל במלחמת העצמאות ובנה הצעיר מיכאל נפל במבצע סיני. רבקה נפטרה בדגניה א' ביוני 1957.