תולדות קהילת מיר עד השואה

יהודי מיר עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה