במסמכים, בספרות המחקר ובעדויות הניצולים נע מספר הבורחים מגטו מיר בין 100 ל-300 אנשים. בכנס שהתקיים ב-1991 הצליחו יוצאי מיר להרכיב רשימה של 212 יהודים שברחו מגטו מיר בשעות הלילה של ה-9 באוגוסט 1942.