|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem סיפורה של הקהילה היהודית במיר

הנצחת קהילת מיר

בקעת הקהילות

בקעת הקהילות ביד ושם הינו אתר המנציח את שמותיהן של אלפי קהילות ישראל אשר נפגעו בשואה, זכר לעולם היהודי שהיה ואיננו.
הבקעה משתרעת על שטח של כעשרה דונם, בקצה המערבי של יד ושם. שמותיהן של למעלה מ-5,000 קהילות חרוטים על גבי 107 קירות.

שמה של קהילת מיר חקוק באבן על הקיר בבקעת הקהילות ביד ושםשמה של קהילת מיר חקוק באבן על הקיר בבקעת הקהילות ביד ושם

שמה של קהילת מיר חקוק באבן על הקיר בבקעת הקהילות ביד ושםשמה של קהילת מיר חקוק באבן על הקיר בבקעת הקהילות ביד ושם

This exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.

To learn more about the Claims Conference, click here.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Foundation in Memory of Mir Jewry in Belarus