ילדים בשואה

"ילדים אינם אנשי המחר אלא אנשי ההווה. יש להם זכות ליחס רציני, יחס של חיבה וכבוד. יש לאפשר להם לגדול ולהיות מי שנועדו להיות. 'האדם הבלתי ידוע' בתוכם הוא תקוותנו לעתיד" יאנוש קורצ'אק

בחלק זה חולקים ניצולי השואה את זיכרונותיהם לגבי חוויותיהם כילדים: לפני השואה, במהלכה ומיד אחריה

ניצולי השואה מספרים על חיי היום יום כילדים ועל חוויות מבית הספר לפני השואה:

ניצולי השואה מספרים על חוויותיהם כילדים בתקופת השואה:

ניצולי השואה מספרים על חוויותיהם בבתי ילדים לאחר השואה:

סרטי מקור:

סרט קצר: