"אל תשכחו אותי" - ספרי זכרונות של ילדים מתקופת השואה

"היי צנועה - כדי שלבי יאהבך"

ספר הזכרונות של לידיה סוזנה הניג

"מעבר לנהר "טוקיאוס "
נולד מיקי מאוס
שלח ברכת שלום
שחברות נמשיך להיות"

הקדשה זו כתבה ורה באום בספר זכרונות לחברתה הטובה לידיה סוזנה הניג (לימים ברנרס). ורה ולידיה למדו באותה כיתה בבית הספר היסודי בנובי סאד שביוגוסלביה. לידיה ובני משפחתה ברחו בינואר 1942 לבודפשט ושרדו. ורה נספתה.
בספר הקדשות שכתבו ללידיה בני משפחה וחברותיה לספסל הלימודים בנובי סאד בשנים 1941-1940. רבות מכותבות ההקדשות נספו בשואה.

את ספר הזכרונות, מסמכים ותצלומים משפחתיים מסרה לידיה ברנרס ליד ושם ב-2015 במסגרת הפרויקט לאסוף את השברים.

עוד...