לוגו יד ושם

ספריית מקורות ראשוניים מותאמים לנושאי הבגרות בהיסטוריה

שנה"ל תשפ"ד

האידיאולוגיה הנאצית, האנטישמיות המודרנית ומרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה זו

האידיאולוגיה הנאצית, האנטישמיות המודרנית ומרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה זו

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם – בניית המשטר הנאצי, המדיניות כלפי היהודים

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם – בניית המשטר הנאצי, המדיניות כלפי היהודים

מלחמת העולם השנייה: מהלכים עיקריים ו"הסדר החדש

מלחמת העולם השנייה: מהלכים עיקריים ו"הסדר החדש

הקמת הגטאות - פולין

הקמת הגטאות - פולין

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות

הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות

השלבים בביצוע "הפתרון הסופי"

השלבים בביצוע "הפתרון הסופי"

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי": המרד בגטאות

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי": המרד בגטאות

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש ליהודים בזמן ביצוע "הפתרון הסופי"