• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Lektionsplan: Transporten

Åldersgrupp: Gymnasieelever
Längd: 1 - 2 Timmar

  1. Den tyska armén intog Riga den första juli 1941 och välkomnades av många delar av den lettiska befolkningen som såg tyskarna som befriare från det sovjetiska styret. Omedelbart efter intåget inleddes massavrättningar av Rigas judar, med benäget bistånd från lokalbefolkningen. Mot slutet av oktober 1941 upprättades ett ghetto omgivet av ett stängsel, och ungefär 30000 lettiska judar tvingades in på detta lilla område. Den 30 november 1941 anlände den första transporten av tyska judar till Riga, och denna följdes under de kommande månaderna av ytterligare 24 transporter med totalt mer än 25000 judar. Tusentals av dessa judar mördades direkt vid ankomsten, medan andra placerades i koncentrationsläger i området. Ungefär 15000 togs till ett separat ghetto som upprättades intill ghettot för de lettiska judarna. Periodvis genomförde tyskarna massavrättningar av judar från båda ghettona genom att skjuta dem i de närbelägna Rumbuliskogarna fram till ghettonas slutliga likvidering i december 1943. 
  2. Hilde Shermans man och många andra medlemmar av hennes familj tillhörde dem som dödades i Riga. Hon har registrerat 26 namn på Yad Vashem där man samlar in namn på Förintelsens offer. 
  3. “Vanliga män” är en term som blivit allt vanligare på senare år bland forskare som diskuterar förövare. Det var titeln på en bok från 1992 av historikern Christopher Browning. Boken beskriver Brownings forskning kring en reservpolisbataljon som var ansvarig för dödandet av mer än 80000 judar. Genom att analysera intervjuer som genomförts med polismännen, kom Browning fram till slutsatsen att de allra flesta mördarna var ”vanliga män” utifrån kriterier som yrke, intelligens och psykologisk profil. 
  4. G. Sereny, “Into that Darkness”, från Mercy Killing to Mass Murder, Gitta Sereny 1974, s. 200-201
  5. G. M. Gilbert, Nuremberg Diary, The New American Library, 1947, New York, s. 230.