• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Świadkowie i edukacja – filmy dokumentalne o ocalałych

Osobiste historie ocalałych stanowią podstawowy materiał w edukacji o Holokauście. Nie zawsze jednak jest możliwe bezpośrednie spotkanie z osobami ocalałymi. W niedalekiej przyszłości takie spotkania nie będą już wcale realne. Prezentowane poniżej filmy dokumentalne umożliwiają zapoznanie się w bezpośredniej relacji z biografiami osób żydowskiego pochodzenia, które przeżyły Holokaust w Europie a po wojnie odbudowały swoje życie na miejscu lub w Palestynie. Zgodnie z koncepcją nauczania o Holokauście Yad Vashem, w filmach prezentowana jest pełna biografia bohaterów i bohaterek, w której Holokaust był wydarzeniem przełomowym. 

Zachęcamy do włączenia tych materiałów w ramy edukacji o Holokauście wśród uczniów i uczennic powyżej czternastego roku życia. Do każdego filmu załączona jest karta pracy, której wypełnienie umożliwi lepsze przyswojenie prezentowanego materiału i może stanowić punkt do dyskusji grupowej nad doświadczeniami poszczególnych bohaterów i bohaterek. 

Proponujemy, by dzielić klasę na grupy, z których każda obejrzy jeden wybrany przez osobę prowadzącą zajęcia film. Następnie należy umożliwić uczniom i uczennicom z różnych grup rozmowę na temat obejrzanych przez nich historii. Inna możliwość to zorganizowanie serii projekcji na zakończenie których uczniowie i uczennice poszukają punktów wspólnych i różnic między poszczególnymi opowieściami.