• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Powrót do życia

Scenariusz lekcji dla klas ponadpodstawowych, zalecany wiek 16 +

Cele: 

  • Zapoznanie się z materiałami historycznymi dotyczącymi pierwszych miesięcy po wyzwoleniu 
  • Refleksja nad specyfiką żydowskiego doświadczenia końca wojny
  • Dostrzeżenie strategii i ścieżek odbudowywania życia po Holokauście

Uwagi dla osoby prowadzącej:

  • W ramach zajęć proponujemy korzystanie z filmu edukacyjnego, plakatów (można je wydrukować, wyświetlić na ekranie w klasie lub przesłać uczniom/uczennicom w formie PDF, jeśli zajęcia odbywają się zdalnie) oraz z fragmentów filmów dokumentalnych dostępnych online
  • Proponowany scenariusz obejmuje wszystkie trzy proponowane elementy, tak, że cała jednostka ma ok. 130 minut. W zależności od możliwości czasowych można ograniczyć zajęcia do wyświetlenia filmu edukacyjnego i pracy z plakatami bądź z fragmentami filmów dokumentalnych. W każdym wypadku zachęcamy, by dać szansę na rozmowę o tym, jak Żydzi po wojnie odbudowywali swoje życie i co pozwoliło im na to, by po traumatycznych przeżyciach znaleźć siły i motywację do dalszego życia.
Plan zajęć
Film edukacyjny
Plakaty
Fragmenty filmów dokumentalnych
Podsumuj zajęcia.