• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Wybory i działania: Białystok, 27 czerwca 1941 r. Masowe morderstwo i jego konsekwencje po 1945 r.

Wprowadzenie

Niniejszy materiał lekcyjny opiera się na autentycznych wydarzeniach z okresu Holokaustu, a konkretnie dotyczy masowego morderstwa żydowskich mieszkańców Białegostoku dokonanego latem 1941 r., w ramach planu Barbarossa, przez niemieckich żołnierzy i policjantów. Celem lekcji jest ukazanie działań i decyzji uczestników wydarzeń w Białymstoku w kontekście jednostkowym i grupowym, i refleksja nad ich postępowaniem.

Proponowane scenariusze lekcji umożliwiają pedagogiczne opracowanie kwestii odpowiedzialności sprawców zbrodni. Podejmowane są wątki decyzji poszczególnych osób o udziale w zbrodni, ale także długofalowe skutki wydarzeń i kwestia odpowiedzialności za niegdyś popełnione czyny. Materiały oferują złożone podejście do tematu masowego mordu, nieograniczające się tylko do postępowania samych sprawców, ale dotyczące różnych kategorii osób uczestniczących w zajściach. Bohaterami wydarzeń czynimy nie tylko sprawców, ale przyglądamy się także różnym reakcjom osób prześladowanych i osób nie bezpośrednio zaangażowanych w akcję.
W ramach proponowanych zajęć uczennice i uczniowie samodzielnie formułują opinie na temat możliwych w danym kontekście zachowań poszczególnych osób i konfrontują je z faktycznymi decyzjami i działaniami uczestników wydarzeń. Przyglądają się złożonym okolicznościom wydarzeń i budują zrozumienie różnych możliwych postaw, jakie osoby uczestniczące w wydarzeniach mogły przyjąć.

Plan zajęć – Trzy części

  1. Zgodnie z założeniami Szkoły Yad Vashem, wydarzenia z okresu Holokaustu rozpatrujemy w szerszym kontekście historycznym. Aby lepiej zrozumieć tragedię unicestwienia żydowskiej społeczności, i uniknąć postrzegania Żydów i Żydówek wyłącznie jako ofiar, staramy się najpierw poznać lokalną społeczność, która latem 1941 r. doświadczyła masakry z rąk nazistów. W pierwszej części zajęć, uczniowie i uczennice zaznajamiają się z przedwojennym życiem żydowskich Białostoczan za pośrednictwem filmów, zdjęć i fragmentów wspomnień. LINK
     
  2. Druga część zajęć skupia się na rekonstrukcji i analizie wydarzeń z okresu wojny. W tej części nacisk jest położony na zrozumienie, że wydarzenia historyczne to wypadkowa działania konkretnych osób, które w danych sytuacjach podejmują decyzje o tym, by prześladować i mordować, wspierać prześladowanych lub prześladowców, działać wbrew większości lub podążać za tłumem.  Ocena indywidualnych ludzkich zachowań możliwa jest tylko wtedy, gdy w jak najlepszy sposób zrekonstruuje się ówczesny kontekst i porówna się ze sobą wyłącznie te osoby, które znajdowały się w tym samym położeniu i miały podobne możliwości działania. W tej części osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z kontekstami działania Wehrmachtu, nazistowskiej policji, polskiej ludności pod niemiecką okupacją i prześladowanych Żydów i Żydówek i w relacji do tych kontekstów analizują postępowanie poszczególnych osób uczestniczących w zajściach. 
     
  3. Ostatnia część materiałów lekcyjnych jest poświęcona okresowi powojennemu, a konkretnie procesowi białostockiemu w Wuppertalu, prowadzonemu w latach 1967-1968 przeciwko członkom Batalionu 309 Niemieckiej Policji z Kolonii, którego członkowie dokonali masakry w 1941 r. W tej części uczniowie i uczennice analizują jak różne osoby odnosiły się do swojej przeszłości po wojnie. Również tutaj kładziemy nacisk na różnorodność perspektyw. Wypowiedzi byłych (lub wciąż służących) policjantów są prezentowane obok wypowiedzi Ocalałych. W ten sposób uwidaczniamy, kto i w jaki sposób pamięta zajścia w Białymstoku. Wyraźnie dostrzegamy, jak różnorodnie wydarzenia Szoa odzwierciedlają się w narracjach konkretnych osób i jakie konsekwencje miały te wydarzenia dla różnych osób – czy to prześladowców, czy prześladowanych. Uczniowie i uczennice mają tutaj okazję zastanowić się nad kwestiami winy, sprawiedliwości i roli państwa w kształtowaniu postaw odpowiedzialności za popełniane czyny.

Poniżej znajdują się materiały dydaktyczne w formacie PDF do bezpłatnego ściągnięcia oraz linki do materiałów interaktywnych towarzyszących scenariuszowi zajęć.

Podręcznik dla osoby prowadzącej zajęcia
KALENDARIUM

Materiały do części pierwszej zajęć “Życie żydowskie w Białymstoku przez 1941 r.”

Materiał PDF do częściu drugiej zajęć „Białystok – 27 czerwca 1941 r.”

Materiał PDF do części trzeciej zajęć „Białystok – konsekwencje po 1945 r.”