• Menu

 • Shop

 • Languages

 • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

2. jednotka : str.14-25

6.kapitola (str.14-15): Vypovězení Židů z města

Tato kapitola začíná příběhem Hanniny rodiny a přechází k všeobecné historii polských Židů. Obsahuje dva hlavní body:

 1. Seznamujeme se s příběhem vypovězení Židů do vyhlazovacího tábora Treblinka. Hanna a její rodiče ztratili rozvětvenou rodinu. Polští vozkové přihlíželi nezúčastněně a kolaborovali s Němci. 
  V této kapitole se nehovoří detailně o vyhlazovacích táborech a vyvražďování židů. Seznamujeme se s prostým konceptem a dále se o něm nerošiřujeme, tento způsob vyhovuje žákům. Jsou schopni zpracovat tragičnost příběhu. Někteří učitelé zastávají názor, že je ještě příliš brzo hovořit o vyvražďování, existuje možnost přeskočit tuto kapitolu a pokračovat dále ve čtení. Jiní učitelé si myslí, že je velmi důležité poskytnout tyto informace. Doporučujeme, aby se každý učitel rozhodl podle svého uvážení, zda zařadit tuto kapitolu či ne.
 2. Vzpomínka na zmizelý svět – Hanna popisuje, jak fotografie Židů, kteří byli posláni na smrt, poletovaly ve vzduchu. Tato část nás vede k diskuzi o vzpomínání na holocaust a na svět, který zmizel. Jak připomínat památku na Židy, kteří zemřeli a jejich fotografie poletovaly ve vzduchu.

Otázka: Jak se cítila Hanna, když viděla plačící rodiče? Je normální vidět rodiče, kteří pláčí?
Odpověď: Je to velmi traumatický zážitek, který je většinou spojen s tragickými okamžiky rodinného života.

Otázka: V první kapitole jsme četli, že Židé a Poláci měli dobré sousedské vztahy. Co se dozvídáme v této kapitole?
Odpověď: Polští vozkové odvezli židovské sousedy na neznámá místa. Z Hannina popisu vyplývá vztek a zklamání.

Otázka: Proč Hanna vypráví o fotografiích z fotoateliéru?
Odpověď: Zmizelé fotografie zdůrazňují ztráty židovského světa. Lidé byli zavražděni a zmizeli beze stopy – nemají hrob, náhrobní kámen, dokonce ani fotografie.

7.kapitola (str.16-19) – Útěk a úkryt

V této kapitole se vracíme k osudu Hanniny rodiny. Zahrnuje čtyři hlavní témata:

 1. Události holocaustu krutě ovlivňují Hannu – až do této chvíle byla Hanna relativně chráněna a osobně se jí holocaust téměř nedotkl. Situace se mění. I když je stále s rodiči, jejich schopnost chránit Hannu je velmi omezená. I oni sami jsou závislí na dobrotě cizích lidí.
 2. V této kapitole se situace rodiny Herškovicových zhoršuje. Hanna využívá metodu, kterou použilo mnoho dětí v průběhu holocaustu – představivost. Když je ukryta v pytli od brambor, sama sebe povbuzuje:„Jsem brambora! Jsem brambora! Nesmím se pohnout. Brambory se nehýbají. Jestli uslyším Němce, nesmím křičet. Brambory mlčí!“ Vidíme, že i když je situace vážná, Hanna sbírá všechny síly a zvláda strach a nebezpečí situace.
 3. Je důležité zdůraznit, že v Polsku existovaly různé reakce veřejnosti k osudu židovských spoluobčanů, existovaly dvě skupiny – přihlížející a zachránci. Již dříve jsme se setkali se školníkem a vozky, z toho se učíme, že Poláci Židům nepomáhali. Ale zde se setkáváme se ženou, která pomáhala, i když ohrožovala vlastní život. Přihlížející pasivní žena podává pomocnou ruku, riskuje svůj život a život svých dětí. Je důležité žákům zdůraznit možnost nebezpečí a potrestání smrtí, kterému se zachránkyně vystavuje. Dalším důležitým momentem je zdůraznit žákům, že během války nebylo mnoho zachránců. Zároveň však každému Židovi, který se během války ukrýval, pomáhali nežidovštví spoluobčané, Spravedliví mezi národy a tak ohrozili své životy a životy blízkých.

Otázka: Válka vrcholí a Hanna dostává od maminky nové šaty, Hanna je velmi šťastná. Jaké je vysvětlení?
Odpověď: Hanna zůstává dítětem navzdory strašlivé válečné zkušenosti. Proto má radost z nových šatů a možná i na chvíli zapomněla na strasti každodenního života za války.

Otázka: Až do této chvíle jsme se setkali pouze s Poláky, kteří se nesnažili Hanně a Židům pomoci: školníkem a vozky, kteří odváželi Židy na východ. Zde se poprvé setkáváme s dvěma lidmi, kteří se snaží pomoci Hanně a její rodině. Co se stane, když je chytí?
Odpověď: Polka to neříká jasně, ale trest za ukrývání Židů je smrt.

Otázka: Jaký význam má pomoc Židům ve společnosti, kde je málokdo připraven poskytnout pomoc?
Odpověď: Pro záchranu Židů jsou nutné nemalé prostředky, lidé ochotní spolupracovat a udržet tajemství. Kromě toho není mnoho lidí, kteří jdou proti proudu a pomáhají lidem v tísni, zvláště, když se celá společnost tváří netečně k osudu židovských spoluobčanů.

Otázka: Hanna vypráví, jak se musela odloučit od rodičů a schovat se v pytli od brambor.Jak se cítila, když se skrývala? Jakým způsobem čelila strachu?
Odpověď: Hanna se velmi bála. Aby překonala strach, představovala si, že je brambora a tak překonala nervy drásající zážitek až do návratu k rodičům.

8.kapitola (str. 20-23) Rozloučení s tatínkem

 1. Odloučení od tatínka –okolnosti jsou vážnější a situace rodiny je nebezpečnější. Při hledání řešení se zvažují, zda zůstat pohromadě za každou cenu, nebo zda mají větší naději na přežití, když se rozdělí. Hanniny rodiče se neshodnou, nakonec rozhoduje tatínek.

  Toto je místo, kde je důležité učit o holocaustu prostřednictvím diskuze o problémech doby. Diskuze o problémech nepřináší jednoznačné řešení, je nutné se vyvarovat soudu. Cílem je přiblížit studentům blíže situaci lidí, o kterých se učí a vzbudit u nich empatii. Je nutné citlivě probírat problémy doby s ohledem na věk žáků a jejich poznávací schopnosti.

 2. Zachránci – setkáváme se s více lidmi, kteří jsou ochotni riskovat svůj život při záchraně Hanny a její rodiny.
 3. Převrácení rolí mezi Hannou a jejím otcem – Hanna se snaží přesvědčit otce, aby zůstal s ní a matkou a dokonce ho varuje před nebezpečím v lese....Setkáváme se s dalším vyjádřením převrácených rolí mezi rodiči a děti, které je charakteristické pro období holocaustu, Hanna se snaží chránit otce.

Otázka: Proč chce Hannin otec odejít od ženy a dcery a připojit se k partyzánům v lese?
Odpověď: Hannin otec opakovaně vysvětluje ženě, že není dobré zůstávat v úkrytu a čas pracuje proti nim. Myslí si též, že se jim nepodaří sehnat další falešné papíry a proto nevidí jinou možnost než opustit rodinu a přidat se k partyzánům.

Otázka: Jak Hanna reaguje na otcův nápad přidat se k partyzánům? 
Odpověď: Hanna otce odrazuje a varuje ho před nebezpečím. Hanna se snaží chránit otce a dávat na něj pozor.

9.kapitola (str.24-25): Ukrývání ve Varšavě

Kapitola vypráví o ukrývání Hanny a maminky ve velkoměstě Varšava.

 1. Zachránci – v této kapitole se dozvídáme o každodenní cenně, kterou platí rodina, která zachraňuje Hannu a její matku. Kromě toho, že žijí ve stálém nebezpečí, že budou chyceni a potrestáni ztrátou života, platí též každodenní daň, nemohou si zvát domů hosty, nesmí prozradit tajemství, dělí se o dům a jídlo s cizími lidmi. To jsou námety k diskuzi.
 2. Ukrývání ve Varšavě – Hanna hovoří o utajovaném životě, neviděla slunce a nenadechla se čistého vzduchu po celé dva roky. O pocitech žít jako host v domě cizích lidí, o neustálém sledování lidí vstupujících do domu, kteří by mohli objevit Hannu s maminkou.

Otázka: Jak Hanna popisuje ukrývání ve Varšavě? 
Odpověď: Strach z odhalení, různá omezování, pocit narušování cizího domu (četla knížky, které patřily děvčatům, když nebyly doma, neodpovídala na otázky, aby je nerušila nebo nenazlobila).

Otázka: Jak si myslíte, že se cítily dcery Skovroneckových, když věděli, že se Hanna s maminkou ukrývají u nich doma?
Odpověď: Není jednoduché mít doma dlouhodobě hosty, dělit se s nimi o knihy a být opatrní a neprozradit tajemství. Ale zároveň víte, že děláte něco velice důležitého a zachraňujete lidské životy. V další kapitole uvidíme jakým směrem se děvčata vydají.

Otázka: Jak Hanna vnimala dobu ukrývání?
Odpověď: Hanna několikrát zdůrazňuje 2 roky, vnímání času se mění díky obtižné situaci.

Otázka:Co to znamená, že s nimi žila 2 roky v bytě bez možnosti vyjít ven?
Odpověď:Nemohla se volně pohybovat po bytě, nesměla se přiblížit k oknu.
Jaký je to život, nikdo vás nesmí slyšet, vidět, vlastně neexistujete.