• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Chtěla jsem létat jako motýl

Úvod

Holocaust se stává součástí identity a kolektivní paměti žáků od nejnižších tříd. Prezentace tématu holocaust žákům základních škol není jednoduchá. Jsou ovlivňováni médii bez výběru.Většina informací neodpovídá jejich citové a kognitivní úrovni. Prostřednictvím knihy „Chtěla jsem létat jako motýl“ Jad Vašem hovoří o holocaustu tak, aby se seznámili s příběhem a zároveň poznali základní koncepty o holocaustu.

Kniha „Chtěla jsem létat jako motýl“ vypráví příběh Hanny Gofritové. Naomi Morgensternová, autorka této knihy, přepracovala svědectví Hanny Gofritové v souladu s výchovnými cíly Jad Vašem. V knize je příběh určen pro žáky 3. a 4. tříd.

Tento učební plán nabízí učiteli dvě části:

  1. Obsah příběhu mezi řádky a spojnice s naším vzdělávacím přístupem, se kterým se dále seznámíte.
  2. Práce s knihou ve třídě: tři jednotky řízeného čtení a závěrečné shrnutí vedoucí k dalším kreativním programům inspirovaných četbou knihy.

Každý učitel zná své žáky, jejich citovou a poznávací vyzrálost, znalosti a akademickou úroveň. Doporučujeme učitelům použít nabízené vzdělávací prostředky a přizpůsobit je jednotlivým třídám.

Cílová skupina: žáci třetích a čtvrtých tříd
Metoda: čtení knihy, diskuze nad knihou, závěrečná kreativní práce
Doba trvání: lekci je možno rozdělit do čtyřech 45 minutových učebních hodin. Doporučujeme provést výuku ve třech dnech, jednotky 3 a 4 za sebou.

 

Vzdělávací přístup a věkově orientovaný přístup ke knize

Naše vzdělávací programy, včetně této knihy jsou koncipovány na základě věkově orientovaného rozlišení. Tento přístup provází žáky při výuce holocaustu od základní po střední školu. Každá jednotka je adaptováno podle věku. Jednotka „Protože jsme Židé“ je k dispozici v Pedagogickém centru, je určena pro nižší třídy, zaměřuje se na osud jednotlivce. V naší jednotce je hlavní důraz kladen na rodinu. Ve vyšších třídách se zabýváme společností, národem a historickým kontextem. V každé jednotce naleznete celý příběh, důraz se mění podle věku žáků následujícím způsobem.

Mateřské školy a první a druhý stupeň První stupeň Druhý stupeň Střední školy a vyšší vzděláváníe
Jednotlivec Rodina Společnost Národ a historický kontext

 

Přístup ke knize: Chtěla jsem létat jako motýl

Knihu otevřete zde.

  1. Kniha pojednává o osobním a rodinném příběhu Hanny Gofritové. Prostřednictvím rodinného příběhu se dozvídáme o historii holocaustu, přiměřeně věku studentů.
  2. V knize se studenti seznamují s takovými fenomény jako jsou Davidova hvězda, ghetto, úkryt, Spravedliví mezi národy, deportace, povstání. Všechny tyto pojmy budou dále vysvětleny do větší hloubky v průběhu hodin dějepisu na středních školách. V tomto stádiu naším cílem není vyučovat o historii holocaustu, ale seznámit studenty se základními pojmy, které se v příběhu objevují.
  3. Kniha se skládá z kapitol, které vyprávějí příběh života Hanny, každá kapitola má vlastní téma. Není nutné učit všechny kapitoly, pokud některou vynecháte, nenaruší se kontinuita vyprávění. Doporučujeme učitelům pečlivě vybrat kapitoly, které chtějí vyučovat, podle znalosti žáků.
  4. Celým příběhem mladého čtenáře doprovází dospělá Hanna. Není sám při odhalování tragického příběhu.
  5. Kniha vypráví o životě Hanny před válkou, během války a po válce. Příběh začíná předválečným obdobím, protože je naším vzdělávacím principem učit o životě před válkou, abychom pochopili, co bylo ztraceno v průběhu holocaustu.

Učební plán lekce