• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Tkogod spasi jedan život...

Priča o albanskoj obitelji koja je spašavala Židove

Ciljna skupina: učenici dobi 14 i više godina

SVRHA, ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI I VJEŠTINE  

SVRHA, ODGOJNO – OBRAZOVNI ISHODI I VJEŠTINE

SASTAVNICE NASTAVNE JEDINICE  

SASTAVNICE NASTAVNE JEDINICE

UVIJETI   

UVIJETI

UVODNA AKTIVNOST   

UVODNA AKTIVNOST

I. dio: Uvodna aktivnost

Materijal: PowerPoint prezentacija (Download)
enPredložo vrijeme: oko 30 minuta


Započnite ovu nastavnu jedinicu kratkim promatranjem dviju obiteljskih fotografija (slajd br. 2): zamolite vaše učenike da opišu što vide, potaknite ih da pokušaju pogoditi kontekst fotografija i da ih usporede. Učenici mogu ukazati na razlike između dviju prikazanih obitelji (kulturne, ekonomske, urbane i ruralne itd.).
Zatim, koristeći prezentaciju predstavite učenicima priču o obiteljima Mandil i Veseli. Važno je ispričati priču na sažet način, ne otkrivajući previše pojedinosti. Detaljnije informacije za vlastitu pripremu možete pronaći u dodatku ovog priručnika kao i u odjeljku bilješke PowerPoint prezentacije.

GRUPNI RAD I PREZENTACIJE   

GRUPNI RAD I PREZENTACIJE

RΑΖΜΙŠLJANJE I ZAKLJUČAK   

RΑΖΜΙŠLJANJE I ZAKLJUČAK

ZADATCI ZA UČENIKE   

ZADATCI ZA UČENIKE

POVIJESNI KONTEKST   

POVIJESNI KONTEKST
Previous Next