• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Изтрий паметта

Как младото поколение в Израел отбелязва Холокоста

Целева група: ученици на 15 и повече години във формални и неформални образователни рамки.

Препоръчително времетраене: 90 мин

Цели:

  • Да запознае учащите се със съвременен визуален материал за Холокоста, да предизвика дискусия, да насърчи учениците да разсъждават и да изразяват своите възгледи относно възпоменанието на Холокоста.
  • Да насърчи учениците да разсъждават върху различни аспекти на отбелязването на събитията от Холокоста през XXI век от млади израелци.
  • Да запознае учениците с културата на възпоменанието на Холокоста в техния собствен национален контекст
  • Да направи въведение към по-широк учебен процес за Холокоста или да завърши такъв учебен процес.

Подготовка:

Разпечатайте комплекта пощенски картички (двустранни, цветни). Препоръчваме ламиниране на комплекта преди употреба. Комплектът може да бъде поръчан и в книжарницата на Яд Вашем.
Разпечатайте работните задачи за учениците.
Може да са необходими компютър, проектор и интернет връзка.

Въведение:

Този комплект представя подбор от пощенски картички, проектирани от студенти по графичен дизайн в горните курсове от Училището за дизайн и образование
„Нери Блумфийлд“, Хайфа, Израел.
 

Учениците започнаха тази специална образователна инициатива, свързана с Холокоста, в сътрудничество с Международното училище за изучаване на Холокоста на Яд Вашем. След участие в целодневен учебен семинар в Яд Вашем, младите израелски дизайнери бяха поканени да създадат набор от пощенски картички, представящи тяхната гледна точка за възпоменанието на Холокоста.

Пощенските картички могат да се използват като стимул за дискусия по теми, свързани с Холокоста, и са подходящи както за официални, така и за неформални образователни условия. Материалът е подходящ и за създаване или приключване на общо проучвателно звено за Холокоста. Надяваме се, че тези пощенски картички ще предизвикат смислен диалог между младите учащи се за Холокоста и възпоменанието за него.

Организация на работата:

Учителят разделя учениците на 7 групи. Всяка група получава няколко пощенски картички и задачи. Учениците работят в групи по 10-15 минути.

След работата в малки групи, всяка група представя резултатите си в сесия, модерирана от учителя.
 

Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5
Група 6
Група 7