ז'ינובי טולקאצ'ב. "אחד ממחוסרי השם, 1944"

ז'ינובי טולקאצ'ב

אחד ממחוסרי השם, 1944

גואש, פחם וגיר צבעוני על נייר
תרומת סיגמונד א. רולט, ניו יורק, לזכר הוריו הנריק ומניה שנספו בשואה