ז'ינובי טולקאצ'ב. "הבוקר הפציע, 1945"

ז'ינובי טולקאצ'ב

הבוקר הפציע, 1945

עיפרון על נייר
תרומת אנל טולקאצ'בה ואיליה טולקאצ'ב