ז'ינובי טולקאצ'ב. "יום קבורת הקורבנות"

ז'ינובי טולקאצ'ב

יום קבורת הקורבנות

אושוויץ, 1945
עיפרון על נייר
תרומת אנל טולקאצ'בה ואיליה טולקאצ'ב, קייב