"עת לרפוא" (קהלת ג', ג')
סיפורו של בית הילדים באוטבוצק, פולין

הלינה (לינקה) שטרקמן

הלינה (לינקה) שטרקמן (לינה קורנבלום) נולדה בוורשה בשנת 1933 להוריה, נח ואנדז'יה שטרקמן. השלושה נכלאו בגטו ורשה ונח גורש באקציה של 22 ביולי 1942. עקבותיו נעלמו. הלינה ואמה הועלו על עגלה שעשתה דרכה לאומשלגפלאץ*, משם יועדו להיות מגורשות למחנות המוות. אל העגלה ניגשה אישה והציעה לעלות לעגלה במקום אנדז'יה. אנדז'יה נתנה לה טבעת, ירדה עם הלינה מהעגלה והשתיים הסתתרו וכך ניצלו מהגירוש. אמה של הלינה יצרה קשר עם אחותה, שהייתה קשרית של השומר הצעיר בחלק הפולני של העיר והיו לה קשרים עם המחתרת הפולנית אשר סיפקה נשק ותחמושת לגטו. דודתה של הלינה מצאה מקומות מסתור להלינה ולאמה בחלק הפולני של ורשה. דודתה של הלינה נספתה מאוחר יותר, כנראה במהלך מרד גטו ורשה.

באחד מבתי המסתור בו שהו הלינה ואמה, שהו גם 13 ניצולים מהגטו. הלינה, שנראתה כילדה פולניה, יצאה מהמחבוא והשיגה מזון ועזרה רפואית לאנשים שהסתתרו איתה. הודות למעשיה הנועזים של הלינה ניצלו כל 13 המסתתרים.

באביב 1945 הגיעה הלינה לבית הילדים באוטבוצק, שם הכירה את ולאדק (דב) קורנבלום. היא נשארה בפולין עד 1950, ואז עלתה עם אמה לישראל.

בארץ פגשה הלינה שוב את ולאדק, חברה מבית הילדים, ונישאה לו.

להלינה ולוולאדק שתי בנות וחמישה נכדים והם גרים בתל-אביב.

*אומשלגפלאץ – נקודת שילוחים באזור המפריד את גטו ורשה מהחלק הפולני של העיר. ממקום זה גורשו מאות אלפי יהודים מגטו ורשה למחנות השמדה וריכוז, בין יולי לספטמבר 1942, וכן בינואר ובמאי 1943.

בחזרה  »