פליקס נוסבאום. "האסון הגדול, לערך 1939"

במרכז התמונה קבוצת דמויות המורכבת מאישה ערומה כפופה על הרצפה, לידה דמות עומדת ומושיטה ידיים בזעקה, מסביבן דמויות נוספות פזורות על הקרקע. ברקע בניינים חרבים ושמיים קודרים בהם ירח ושמש מלאים. במישור הקדמי מצד שמאל, שתי דמויות המביטות קדימה: האחת מכסה בידה את פיה והשנייה מרימה את ידה על מצחה. הסצנה באה לבטא את תחושתו של האמן כי פרוץ מלחמת העולם ה-II מסמל את הריסתה וחורבנה של תרבות אירופה.

מתנת רוג'ר דוד כץ ואשתו לובה מושצ'יצקי, בריסל
לזכר יצחק טבוליקי ואשתו גיטלה כץ, לאון כץ ואשתו אירנה טמקין ובתם אסתר, לזאר גולדשטיין ואשתו מאלה כץ וילדיהם הארי ודורה, אוה כץ ומשפחתה, נתן שווארץ ופייגעל מושצ'יצקי וילדיה

פליקס נוסבאום

האסון הגדול, לערך 1939

דיו ומגוון על נייר
54,5x67 סמ'
אוסף מוזיאון האמנות, יד ושם, ירושלים