פליקס נוסבאום. "בית הכנסת במחנה, 1941"

קבוצה של ארבעה מתפללים עטופים בטלית ומימינם מתפלל בודד עומדים מול צריף. ייתכן כי המתפלל הבודד הוא נוסבאום עצמו,אשר עדיין לא גמלה בלבו ההחלטה באם הוא שייך לקבוצה הדתית המגובשת. כמו רבים מבני דורו, נוסבאום מתחבט באשר לזהותו הדתית. הצריף הנו בית הכנסת הארעי במחנה סאן- סיפריאן, אשר הוקם בדרום צרפת, והיכן שנוסבאום הוחזק במאסר. נוסבאום נעצר בבריסל עם פלישת הגרמנים לבלגיה במאי 1940, אולם הוא מצליח לברוח בעזרתו של חבר וחוזר לבריסל. ברקע שמיים אפורים וענן בודד שחור המסתיר את פני החמה. עורבים שחורים מרחפים מעל המבנה. במישור היצירה הקדמי מפזר נוסבאום על החול: נעל, קופסת שימורים ריקה, עצם וקטע של גדר תיל. כולם מהווים סמל לתלאותיו במחנה. בתקופת מעצרו רושם נוסבאום במספר מתווים את חיי המחנה הקשים ורישומים אלו הוו בסיס לציורים מאוחרים יותר שצייר במחבואו בבריסל. ציור זה נעשה זמן קצר לאחר בריחתו על פי רישום משנת 1940.

מתנת ד"ר פאול והילדה פרוינד, ירושלים.

פליקס נוסבאום

בית הכנסת במחנה, 1941

שמן על עץ
49,8x64,8 סמ'
אוסף מוזיאון האמנות, יד ושם, ירושלים