חג החנוכה

לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה

חנוכיה בצורת ספר תפילה שניתנה במתנה למרדכי רומקובסקי, ראש היודנרט בגטו לודז'

חנוכיית הכסף הקומפקטית שניתנה למרדכי רומקובסקי בגטו לודז'
חנוכיית הכסף הקומפקטית שניתנה למרדכי רומקובסקי בגטו לודז'

חנוכיית כסף קומפקטית המתקפלת לצורת ספר תפילה.

החנוכיה ניתנה למרדכי רומקובסקי, ראש היודנרט בגטו לודז', על ידי זיסו אייבשיץ שניהל את מפעל הנייר בגטו. החנוכיה נמצאה בהריסות ביתו של רומקובסקי בגטו.

יד ושם, אוסף החפצים. מתנת בלה ביאליק, תל אביב.