ב-19 בספטמבר 1941 כבשו הגרמנים את קייב. מהימים הראשונים לכיבוש סבלו היהודים מהתעללות. חבלנים סובייטים הטמינו מוקשים, ואלה הרסו בניינים במרכז קייב, בניינים ששימשו את רשויות הכיבוש הגרמניות. הגרמנים הטילו על יהודי העיר את האחריות למעשה זה. ב-28 בספטמבר תלו הגרמנים מודעות בכל רחבי קייב, מודעות שהורו ליהודי העיר להתייצב ביום המחרת בנקודת הריכוז. היהודים הצטוו להביא עמם מסמכים, בגדים, כסף ודברי ערך. הם הוזהרו כי מי שלא יציית יומת בירייה. למחרת התייצבו יהודי העיר והובלו לאתר הרצח באבי יאר. בתוך יומיים, ב-30-29 בספטמבר (ערב יום כיפור), נרצחו בבאבי יאר 33,771 יהודים בידי הגרמנים הנאצים בסיוע עוזריהם המקומיים. יהודים שהצליחו להינצל מהטבח בספטמבר והתגלו בחודשים שלאחר מכן, הועברו לבאבי יאר ונרצחו.

לפניכם 80 תצלומים של יהודים שנרצחו בבאבי יאר ונמסרו ליד ושם יחד עם דפי העד הנושאים את שמם לזיכרון עולם - עדות אילמת לרדיפה של קהילה יהודית שלמה, על רבניה ופרנסיה, מוריה ותלמידיה, סוחרים ועובדי כפיים, אנשי רוח ומדענים, גברים, נשים, ילדים וטף. משפחות שלמות, לעתים ארבעה דורות – סבים וסבתות, הורים וילדים, אחים ואחיות, נכדים ונכדות, נינים ונינות – ענפים שלמים של משפחות בעם היהודי - נכחדו תוך יומיים, ובמקרים רבים לא נותר מי שיזכור את שמות הנרצחים וינציחם. בלחיצה על כל אחד מהתצלומים תראו את שמות הקרבנות ומידע נוסף עליהם בדפי העד שנמסרו לזכרם.

תצלומים נוספים של קורבנות באבי יאר נגישים בארכיון התצלומים המקוון של יד ושם. את שמותיהם של עשרות אלפי הנרצחים בבאבי יאר תוכלו למצוא במאגר שמות קורבנות השואה המקוון של יד ושם.