בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה

בית הילדים באיזיו

עדויות וידאו

לחצו על CC להפעלת הכתוביות.