מולטימדיה

אושוויץ-בירקנאו היה מרכז ההשמדה הגדול ביותר שהקימו הנאצים. הוא הפך לסמל של השואה ושל רוע קיצוני בתקופתנו.

האלבום המוצג כאן ידוע בשם "אלבום אושוויץ" והוא העדות הוויזואלית היחידה ששרדה לתהליך שהוביל לרצח המוני באושוויץ-בירקנאו.

בתצלומים אנו רואים גברים, נשים וילדים פוסעים אל מחוץ לקרונות רכבת צפופים כשהם מוכי טראומה ופחד אחרי מסעם הנורא. הם אינם יודעים שהרגע הובאו למפעל מוות ושמעטים מהם יישרדו.